De zon komt naar...

Energiebedrijf Vrijopnaam ontwikkelt en exploiteert kleinschalige grondgebonden zonneparken. Wij willen onze klanten voorzien van 100% zonnestroom uit Nederland. Daarom zijn wij continu op zoek naar geschikte locaties voor zonneparken.

Alles start bij een locatie én alle mensen die naast of in de buurt van de locatie wonen, werken, bewegen en, of recreëren. Welke betekenis en functies heeft de locatie nu en in de toekomst. Voor mens en natuur.

1

Locatieonderzoek

We maken een inventarisatie welke mensen en partijen betrokken zijn bij de locatie. En welke belangen er zijn. Hoe ligt de locatie in het landschap, welke functies vervult de locatie? Is het maatschappelijk, technisch en financieel haalbaar een zonnepark op de locatie te ontwikkelen en landschappelijk in te passen?

Vrijopnaam staat dicht bij de burger. Kijken lokaal en zijn betrouwbaar.

2

Intentieovereenkomst grondeigenaar

Afhankelijk van de voorkeur van de grondeigenaar stellen we een intentie-overeenkomst op voor een recht van opstal (huur) of een koop-overeenkomst. In zo’n overeenkomst maken we afspraken over de financiële vergoeding, doorlooptijd, participatie van omwonenden en lokale partijen, ontwerp en inpassing van het zonnepark en andere bijzondere zaken.

Natuurboerderij Hogeboom

Dit is een partij die mee wil denken, en niet zoveel mogelijk panelen op één hectare wil hebben. Alle ideeën zijn bespreekbaar.

3

Samenwerkingsovereenkomst met omwonenden en lokale partijen

Gezamenlijk zoeken we samenwerking met omwonenden en lokale partijen, denk aan een lokale energiecoöperatie, milieuorganisaties en lokaal bedrijfsleven. We maken afspraken en leggen deze vast in een samenwerkingsovereenkomst.

Logo gemeente Assen

Vrijopnaam is samenwerkingsgericht en sensitief naar de omgeving, zowel maatschappelijk als landschappelijk.

4

Indienen van omgevingsvergunning

Op basis van het provinciale en gemeentelijk beleid dienen we een verzoek voor een omgevingsvergunning in.

logo gemeente Maassluis

De mensen die er werken zijn begeesterd, initiatiefrijk en vriendelijk. Verder geldt afspraak is afspraak, prima dus!

5

Subsidie aanvraag en financiering

We vragen subsidie (SDE++) aan en vervolgens organiseren we de financiering van het zonnepark.

logo Gemeente Etten-Leur

Vrijopnaam is betrouwbaar, eerlijk en komt open over. Je krijgt altijd een snelle reactie op je vragen.

6

Start Bouw!

We mogen gaan bouwen. We hebben een aannemer geselecteerd en alles is financieel, technisch en juridisch geregeld.

logo energiecoöperatie Waalre (Waalre Energie Lokaal)

De samenwerking was goed, Vrijopnaam is proactief in het informeren over de voortgang. De realisering van het zonnepark is goed gepland en deze is ook op tijd opgeleverd.

7

Feestelijke opening van het zonnepark

De wethouder of burgemeester komt langs om het laatste zonnepaneel te plaatsten of de stekker in het stopcontact te doen.

8

Productie van zonnestroom

Het doel is 100% van de opgewekte zonnestroom in eigendom te krijgen van inwoners en bedrijven uit de buurt of regio. Voor lokaal, eigen stroomverbruik. Vrijopnaam exploiteert het zonnepark gedurende de gehele vergunningsperiode.

Logo Energiecoöperatie DuurSaam Etten-Leur

Vrijopnaam is een interessante aanbieder van 100% groene zonnestroom. De samenwerking verliep uitstekend.

9

Opruimen

Na de vergunningsperiode, vaak 25 jaar, ruimt Vrijopnaam het zonnepark netjes op. En brengt alles terug in de oude staat.

Komt de zon ook naar jou?

De komende jaren zullen we tientallen nieuwe zonneparken gaan bouwen. Spreekt onze aanpak je aan? We komen graag in gesprek!

Laat je gegevens achter en we nemen contact met je op.


 

Je kunt ook telefonisch contact
opnemen met Sander Kooper
of Bas Wijnen via:
085-05 16 881.

Onze visie op participatie

Participatie is betrokkenheid van burgers, van verenigingen en coöperaties, van belangengroepen, van (lokale) bedrijven, van scholen, van kinderen. 

Participatie betekent dat iedereen die mee wil doen, ook mee kan doen. Meedenken, mee besluiten, mee uitvoeren.

In samenspraak bepaal je wat je wil bereiken én hoe. We maken onderscheid in participatie in het proces en financiële participatie.

Het doel is 100% van de opgewekte zonnestroom uit een zonnepark in eigendom te krijgen van omwonenden en deelnemers uit de gemeente of regio.

Financiële participatie

De komst van het zonnepark dient alle omwonenden en deelnemers een financieel voordeel te bieden. Dit voordeel kan:

  • direct aan het individu ten goede komen;
  • aan een vereniging of energiecoöperatie waarvan zij deel uitmaakt;
  • aan de lokale samenleving.

Daarnaast houden we rekening met omwonenden en deelnemers die geen geld kunnen inleggen, die een bescheiden spaarbedrag kunnen missen en particuliere investeerders.

Onder het motto: lokaal opgewekt, lokaal gebruikt, lokaal voordeel!

Financiële participatie Voor wie Uitwerking van het aanbod
Gratis zonnestroom uit het zonnepark
meeprofiteren
Alle inwoners uit een gemeente
Geen inleg noodzakelijk
Via energieleverancier Vrijopnaam kan je stroom direct uit het zonnepark afnemen. Deelnemers kunnen een deel van hun stroomverbruik gratis ontvangen. 
Duurzaamheidsfonds
meeprofiteren
Lokale samenleving Een nader te bepalen bedrag in euro’s wordt gestort per opgewekte MWh. Met de buurtraad wordt bepaald aan welk doel het geld wordt besteed. Bijvoorbeeld laadpalen in de buurt.
Kickback-vergoeding
meeprofiteren
Energiecoöperatie of (sport) vereniging. Indien je via een energiecoöperatie of een (sport)vereniging overstapt, ontvangt de coöperatie/vereniging een kickback-vergoeding per klant.
Crowdfunding
mee-investeren
Particuliere investeerders Particuliere investeerders uit de regio kunnen financieel participeren in het zonnepark.
Zelf opwekken in het zonnepark "landelijke postcoderoosregeling"
mede-eigenaar
Spaarders Via de Coöperatie Vrijpnaam U.A. koop je een Paneelopnaam. De stroomopbrengst van je Panelenopnaam wordt jaarlijks verrekend op je energierekening door Vrijopnaam.
Aandeelhouder in exploitatie BV
mede-eigenaar
(lokale) stichting of coöperatie Maximaal 50% aandeelhouder van de exploitatie BV. Gedeeld risico, eigen vermogen inbreng en gedeeld rendement.
Financiële participatie
Gratis zonnestroom uit het zonnepark
meeprofiteren
Voor wie
Alle inwoners van een gemeente
Geen inleg noodzakelijk
Uitwerking van het aanbod
Via energieleverancier Vrijopnaam kan je stroom direct uit het zonnepark kopen. Inwoners van een gemeente krijgen de eerste maanden exclusiviteit. Een dergelijk paneel noemen we een Paneelopnaam. Een Panelenopnaam levert je jaarlijks minimaal 250 kWh stroom op.
 
Financiële participatie
Duurzaamheidsfonds
meeprofiteren
Voor wie
Lokale samenleving
Uitwerking van het aanbod
Een nader te bepalen bedrag in euro’s wordt gestort per opgewekte MWh. Met de buurtraad wordt bepaald aan welk doel het geld wordt besteed. Bijvoorbeeld laadpalen in de buurt.
 
Financiële participatie
Kickback-vergoeding
meeprofiteren
Voor wie
Energiecoöperatie of (sport) vereniging
Uitwerking van het aanbod
Indien je via een energiecoöperatie of een (sport)vereniging overstapt, ontvang de coöperatie/vereniging een kickback-vergoeding per klant.
 
Financiële participatie
Crowdfunding
mede-eigenaar
Voor wie
Particuliere investeerders
Uitwerking van het aanbod
Particuliere investeerders uit de regio kunnen financieel participeren in het zonnepark. De lening wordt annuïtair afgelost.
 
Financiële participatie
Zelf opwekken in het zonnepark "landelijke postcoderoosregeling"
mede-eigenaar
Voor wie
Spaarders
Uitwerking van het aanbod
Via de Coöperatie Vrijpnaam U.A. koop je een Paneelopnaam. De stroomopbrengst van je Panelenopnaam wordt jaarlijks verrekend op je energierekening door Vrijopnaam.
 
Financiële participatie
Aandeelhouder in exploitatie BV
mede-eigenaar
Voor wie
(lokale) stichting of coöperatie
Uitwerking van het aanbod
Maximaal 50% aandeelhouder van de exploitatie BV. Gedeeld risico, eigen vermogen inbreng en gedeeld rendement.

Wij geloven in een aanpak van onderop. In een dialoog en samen doen. Waar iedereen iets terugvindt wat voor hem of haar belangrijk is.

Procesparticipatie Voor wie Toelichting
Persoonlijk gesprek Omwonenden, bedrijven en/of (bewoners) belangengroepen Directe inspraak in ontwerp, planning & uitvoering van werkzaamheden.
Buurtraad Vertegenwoordiging van omwonenden, bedrijven en belanghebbenden Directe inspraak en overleg over ontwerp, inpassing, lokaal rendement (o.a. financiële participatie) en verkeersplan. Verslag en actiepunten van de raad staan op de website van het zonnepark.
Informatieavonden Inwoners gemeente Meestal vier informatieavonden over ontwerp, inpassing, lokaal rendement, financiële participatie en projectvoortgang. Verslag, gestelde vragen en toezeggingen worden op de website gepubliceerd.
Website Inwoners gemeente De website is het centrale punt in de communicatie met verschillende accenten in het traject van ontwerp, realisatie en exploitatie.
(Lokale) overheid Gemeente, Provincie, RWS, Waterschap Afstemming ontwerp en planning werkzaamheden, opstellen verkeersplan, afstemming lokale participatie.
Procesparticipatie
Persoonlijk gesprek
Voor wie
Omwonenden, bedrijven en/of (bewoners) belangengroepen
Toelichting
Directe inspraak in ontwerp, planning & uitvoering van werkzaamheden
 
Procesparticipatie
Buurtraad
Voor wie
Vertegenwoordiging van omwonenden, bedrijven en belanghebbenden
Toelichting
Directe inspraak en overleg over ontwerp, inpassing, lokaal rendement (o.a. financiële participatie) en verkeersplan. Verslag en actiepunten van de raad staan op de website van het zonnepark.
 
Procesparticipatie
Website
Voor wie
Inwoners gemeente
Toelichting
Meestal vier informatieavonden over ontwerp, inpassing, lokaal rendement, financiële participatie en projectvoortgang. Verslag, gestelde vragen en toezeggingen worden op de website gepubliceerd.
 
Procesparticipatie
Informatieavonden
Voor wie
Inwoners gemeente
Toelichting
De website is het centrale punt in de communicatie met verschillende accenten in het traject van ontwerp, realisatie en exploitatie.
 
Procesparticipatie
(Lokale) overheid
Voor wie
Gemeente, Provincie, RWS, Waterschap
Toelichting
Afstemming ontwerp en planning werkzaamheden, opstellen verkeersplan, afstemming lokale participatie.